COOKIE- OCH DATAPOLICY

Glädjeruset värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Glädjeruset IF (802508-7977) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan. 

PERSONUPPGIFTER 

I samband med att du till exempel kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev så delar du frivilligt med dig av information om dig såsom namn, e-mailadress och kontaktuppgifter. Denna information använder vi för att kunna kontakta dig och/eller skicka ut information och nyhetsbrev. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För all behandling av dina personuppgifter finns någon av följande rättsliga grunder: Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Läs mer nedan! 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON ANNAN?

Vi har tydliga rutiner, policys och regler kring dataskydd. Endast behörig personal har tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete. Vårt datasystem håller hög säkerhet och standard. 

LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON ANNAN?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när det krävs enligt lagkrav eller avtal. 

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION 

Om du har frågor kring vilka personuppgifter som Glädjeruset IF har om dig eller vill uppdatera/ ta bort personuppgifter så skickar du en undertecknad begäran härom till oss med post, adressen hittar du längst ner på sidan. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Glädjeruset IF och att få uppgifter rättade. 

MOTTAGANDE AV E-POST

Glädjeruset IF måste hantera personuppgifter i inkommande e-post. När e-posten är mottagen hanteras e-posten olika beroende på e-postens innehåll. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter om dig själv eller andra i e-post då e-post inte är ett säkert sätt att kommunicera. 

DATASKYDDSOMBUD

Peter Fahlström (08-23 26 13 eller peter.fahlstrom@godassistans.se) är dataskyddsombud på Glädjeruset IF. 

 

FÅ GLÄDJANDE NYHETER!

Nyheter, träningstips, inspiration och glädje direkt till din e-post.